Các dịch vụ:
* Hoàn thuế giá trị gia tăng: 0915.79.79.54 - 0916.777.915

Xin giấy phép lao động

Miễn giấy phép lao động (Work Permit)

Việt Nam thực hiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã kéo nhiều sự thay đổi các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật. Trong nhiều sự thay đổi đó có sự mở rộng, tạo điều kiện cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, người nước ngoài lao động tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động. Vậy người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động (Work Permit) được không?

Hãng Luật Minh Mẫn nhận được nhiều sự lúng túng của người nước ngoài về vấn đề trên vì thế chúng tôi cung cấp thông tin về các trường hợp được miễn giấy phép lao động (Work Permit) đến các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài như sau:

Các trường hợp được miễn giấy phép lao động (Work Permit) thành góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.
Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.
Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.
Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;
Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm của Việt Nam và nước ngoài;
Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;
Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;
Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

Hoàn thuế giá trị gia tăng


Cơ sở kinh doanh trong tháng mà có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đi. Nếu nhưu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào mà chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì cũng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng. Cơ sở kinh doanh có được quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải có số thuế GTGT âm liên tục là 3 tháng trở lên. Có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên.

Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;
Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;
Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Các trường hợp khác theo quy của Chính phủ.

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động (Work Permit)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động (Work Permit)

Xin giấy phép lao độngThủ tục được miễn giấy phép lao động (Work Permit)

Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài) nộp hồ sơ đề nghị miễn giấy phép lao động (Work Permit) đến Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có thẩm quyền trước ít nhất 7 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Hồ sơ bao gồm:

Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài

Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động (Work Permit)

Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động (Work Permit) là một bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực. Trường hợp giấy tờ của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định.

Thời gian xử lý của Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận miễn cấp giấy phép lao động (Work Permit), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


băng tải máy ép bùn Máy ép bùn băng tải hiện là một trong số những loại máy ép, Máy ép bùn băng tải được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: xử lý bùn hoạt tính hoặc bùn thô hỗn tạp từ các đô thị, bùn trong giấy và bột
Bao da porsche design p'9983 Cách sử dụng và bảo quản Bao da porsche design p'9983, Chất liệu sử dụng trên những chiếc Bao da porsche design p'9983 đều là những chất liệu mềm nên nếu chúng va chạm mạnh vào những vật cứng hoặc sắc nhọn thì việc xước hay bong tróc là điều khó có thể tránh khỏi. Vì vậy để giữ
Bảo ôn cách nhiệt Cách nhiệt bảo ôn là khả năng ngăn cản hay giảm bớt tốc, Bảo ôn là vật liệu nhằm cách nhiệt giữa ống dẫn gas điều hòa với môi trường, tránh hiện tượng thoát nhiệt. Băng cuốn là vật liệu bọc ngoài cùng đường ống sau khi đã được đấu nối dây điện, ống, bảo ôn thành một khối.

- Phone: +84-908-744-256